meer Welkom
Jongerencentrum de Sperwer al sinds 1978 een begrip in de wijk Geitenkamp en onderdeel van Rijnstad welzijn en hulpverlening. Op de bult tussen de huizen in een oude kleuterschool gevestigd. Het gebouw ademt historie.
Veel tieners en jongeren, in de leeftijd 10 t/m 24 jaar vinden hier hun plek. Daarnaast zetten wij in op ouderparticitpatie om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van hun tieners en jongeren.  In het jongerencentrum wordt binnen een huiselijke sfeer, jongeren gestimuleerd tot jongerenparticipatie. Verder zijn er mogelijkheden tot individuelen begeleiding en coaching om samen te ontdekken waar je mogelijkheden en kansen liggen.  In deze dagelijks gang van zaken om het jongerencentrum draaiende te houden, zijn veel vrijwilligers actief betrokken. Deze vrijwilligers zijn vrijwel allen woonachtig in de Geitenkamp e.o.                          
                                Wegwijzer

Stage

Wil je stage lopen?

Stage lopen bij Jongerencentrum de Sperwer 
Jongerencentrum de Sperwer is een plek waar je stage kunt lopen met verschillende niveau's en opleidingen van VMBO tot HBO.
We hebben de volgende erkenningen:
* Pedagogisch medewerker niv 3
* Sociaal cultureel werker niv 4
* Sociaal maatschappelijk dienstverlener niv 4
* Helpende zorg en welzijn niv 2
* VMBO l.w.t. zorg en welzijn
* Medewerker evenementenorganisatie niv 4
* Medewerker ICT niv 2 en 4

Wat moet je dan doen:
Stuur een mail naar sperwer@rijnstad.nl en vraag naar het stagepakket
Volg de stappen in het pakket en stuur alles op naar sperwer@rijnstad.nl.

Wat vragen wij in het pakket:
1. Motivatiebrief
2. Informatieformulier