meer Welkom
Centrum voor jeugd de Sperwer al sinds 1978 een begrip in de wijk Geitenkamp en onderdeel van Rijnstad welzijn en hulpverlening. Op de bult tussen de huizen in een oude kleuterschool gevestigd. Het gebouw ademt historie.
Veel jeugd, in de leeftijd 10 t/m 27 jaar vinden hier hun plek. Daarnaast zetten wij in op ouderparticitpatie om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van kinderen.  In het centrum voor jeugd wordt binnen een huiselijke sfeer, jeugd gestimuleerd tot participatie. Verder zijn er mogelijkheden tot individuelen begeleiding en coaching om samen te ontdekken waar je mogelijkheden en kansen liggen.  In deze dagelijks gang van zaken om het jongerencentrum draaiende te houden, zijn veel vrijwilligers actief betrokken. Deze vrijwilligers zijn vrijwel allen woonachtig in de Geitenkamp e.o.                          
                                Wegwijzer

Stage

Wil je stage lopen?

Stage lopen bij Jongerencentrum de Sperwer 
Jongerencentrum de Sperwer is een plek waar je stage kunt lopen met verschillende niveau's en opleidingen van VMBO tot HBO.
We hebben de volgende erkenningen:
* Sociaal cultureel werker niv 4
* Helpende zorg en welzijn niv 2

Wat moet je dan doen:
Stuur een mail naar sperwer@rijnstad.nl of p.kleisterlee@rijnstad.nl en vraag naar de beschikbaarheid van een stageplek. 
Stuur in elk geval een motivatiebrief  waarin je opleiding, je jaar en het aantal dagen en uren dat je stage wilt lopen staat op, naar sperwer@rijnstad.nl of p.kleisterlee@rijnstad.nl.