meer Welkom

Jongerencentrum de Sperwer al sinds 1978 een begrip in de wijk Geitenkamp en onderdeel van Stichting Rijnstad. Op de bult tussen de huizen in een oude kleuterschool gevestigd. Het gebouw ademt historie.
Veel tieners en jongeren, in de leeftijd 10 t/m 24 jaar vinden hier hun plek. Daarnaast zetten wij in op ouderparticitpatie om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van hun tieners en jongeren.  In het jongerencentrum wordt binnen een huiselijke sfeer, jongeren gestimuleerd tot jongerenparticipatie. Verder zijn er mogelijkheden tot individuelen begeleiding en coaching om samen te ontdekken waar je mogelijkheden en kansen liggen.  In deze dagelijks gang van zaken om het jongerencentrum draaiende te houden, zijn veel vrijwilligers actief betrokken. Deze vrijwilligers zijn vrijwel allen woonachtig in de Geitenkamp  
.
.